GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou jste nám projevili tím, že jste se rozhodli využívat naše služby, a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. V této zásadě ochrany osobních údajů popisujeme, jaké informace o vás shromažďujeme, proč je shromažďujeme, a jak s nimi nakládáme.

Správce údajů

T T B  s.r.o.
Jednatel: Jaroslav Tomek
Ústecká 137
403 23 Velké Březno
IČ: 62742485
DIČ: CZ62742485
ID datové schránky: 8t255bv

Email:info@pneu-brezno.cz

Jaké údaje shromažďujeme

Shromažďujeme informace, které nám poskytnete přímo, například osobní údaje, které nám poskytnete při objednávce služeb, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, a další kontaktní údaje.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • Zpracování vašich objednávek a poskytnutí našich služeb.
  • Komunikace s vámi ohledně vašich objednávek a odpovídání na vaše dotazy.
  • Zlepšení kvality našich služeb a webových stránek.
  • Plnění právních a daňových povinností.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s platnými zákony.

Bezpečnost osobních údajů

Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením. Používáme odpovídající technické a organizační opatření, abychom zajistili úroveň bezpečnosti odpovídající riziku.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ochrany vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím na naší e-mailové adrese nebo přes kontaktní formulář na naší webové stránce.

Telefon

Zdeněk Tomek

Whatsapp

Napište nám

email

info@pneu-brezno.cz